Könyvtár
Küldetésnyilatkozat Könyvtárhasználat Munkaterv eMagyarország Pont Nemzeti Audiovizuális Archívum

 

 

 

Küldetésnyilatkozat

 

Az Általános Művelődési Központ Könyvtára fő feladatának, azt tekinti, hogy az érdeklődők lehető legszélesebb köre számára biztosítsa a lehetőséget, a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, a folyamatos önművelődésre és a színvonalas szórakozásra.

Ennek érdekében a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok beszerzésével, feldolgozásával, és a könyvtári szolgáltatások szervezésével támogatjuk:

ˇ       a szervezett oktatásban és az önképzésben résztvevő személyek tanulását, - az iskolánk pedagógiai programját,

ˇ       az állampolgári jogok gyakorlásához szükséges közhasznú ismeretek megszerzését,

ˇ       a társadalom, a tudomány, a kultúra területén való tájékozódást,

ˇ       községünk természeti értékeinek, kulturális, történelmi, néprajzi hagyományainak kutatását, bemutatását, a szabadidő hasznos eltöltését.

 

      A kitűzött célok megvalósítása érdekében:

ˇ        a könyvtár állományát folyamatosan gyarapítjuk,

ˇ        gondoskodunk az állomány feltárásáról,

ˇ       könyvtárközi kölcsönzés keretében közvetítjük más könyvtárak szolgáltatásait

ˇ       elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztjük az intézmény tájékoztató-információs szolgáltatásait.

 

Arra törekszünk, hogy megteremtsük a követelményeknek megfelelő nyilvános könyvtári szolgáltatást.

 

 

 

 

 

  Webgazda: muskoist@vnet.hu    Web: vnet.hu/muskoist