Általános Művelődési Központ
Dég

 

 

 

 

 

Munkaterv

 

2010/2011

2009/2010

 

 

 

 

Legutolsó frissítés:

2010.10.09.

 

 

 

 

Optimális képernyőfelbontás:

1024x768

 

„A nevelés nem más, mint szeretet és példaadás.”

(Pestalozzi)

 Általános Művelődési Központ Bóbita Óvodája

Dég

 

2010/2011

(részlet)

Az ÁMK teljes (mellékleteket is tartalmazó) munkaterve letölthető itt...

 

2009. szeptember 01-től intézményünk egységes óvoda-bölcsőde intézményként működik. Az előző nevelési évben és az idén is 5-5 kis gyermek érkezett a bölcsődés csoportba, maximálisan kihasználva a létszámot. Tömörné Majláth Viola óvodapedagógus 2009. október 09-től a prémium évek programba van, ő heti egy alkalommal kézműves szakkört tart a szülőknek.

A bejövő kiscsoportosok a Micimackó csoportba érkeznek, a bölcsődések pedig a Bambi csoportba, ahol 15 középsős és nagy csoportos korú gyermek van.

Így a csoportokban dolgozó felnőttek beosztása és a létszám a következőképpen alakult:

 

 

csoport

óvodapedagógus

gyermek-gondozó

dajka

létszám

SNI

Bölcsődés

2 főnek számít

HH

HHH

Vuk (vegyes)

Molnár Gyuláné

Sebestyén Józsefné

 

Csepregi Sándorné

28

2

 

2

19

7

Micimackó (vegyes)

Gárdonyiné Lakatos Tünde

Paksi Lászlóné

 

Gárdonyi Józsefné

24

1

 

1

12

5

Bambi (vegyes)

Erdélyiné Jámbor Rózsa

Tóth Jánosné

Bodáné Farkas Szilvia

Tóth Imréné

20

1

5

1

9

4

 

Összesen:

 

 

72

4

5

4

40

16

 

Továbbra is feladatunk a befogadó óvoda szemléletének alkalmazása óvodánkban, ezt a bölcsődés programunkba is beépítettük és alkalmazzuk. A nyár folyamán megtörténtek a kiscsoportosok, bölcsődések család látogatásai, mely során óvónőink ismertették elképzeléseinket a szülőkkel, és kikérték véleményüket, javaslataikat a minél zökkenőmentésebb óvodába lépés érdekében.

A fejlettség szerinti beiskolázást segítjük és támogatjuk. A Nevelési Tanácsadó segítségére továbbra is támaszkodunk, az óvodapedagógusok szeptemberi felmérése alapján, az arra rászorulókat minél előbb vizsgálatra küldjük.

Fontos feladatunk a gyermekek szociális helyzetének feltárása, a hátrányos helyzetű gyermekek felderítése, intézkedés készítése, szükség szerint családlátgatás.

Logopédust a Kistérségi Társulás alkalmaz, utazó logopédusként, heti 3 órában, 12 gyermekkel.

A gyógypedagógiai feladatokat az intézményben az ÁMK gyógypedagógusa látja el.

 

Pedagógiai munka hangsúlyos területei:

 

A HOP hangsúlyos területei

Anyanyelvi nevelés, mese-vers:

 • Teremtsünk megfelelő feltételeket a vers és mesehallgatásra

 • Tegyük a verselést és mesélést élménnyé a gyermekek számára, s ennek legfontosabb formáját, az élőbeszédet alkalmazzuk.

Mozgás és egyensúlyfejlesztés:

 • Biztosítjuk a mozgás és egyensúlyfejlesztés megfelelő feltételeit az udvaron és a teremben egyaránt

 • Játékos, oldott légkörben kedveltetjük meg a mozgást.

 • Mindig tekintettel vagyunk a gyermekek egyéni képességeire, adottságaira.

Esélyegyenlőség biztosítása:

 • Személyes példamutatással nevelünk a másság elfogadására.

 • A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása

Érzelemi nevelés és szocializáció

 • A gyermekek szociális érettségét elősegítő tevékenységek előtérbe helyezése

 • Érzelmi biztonságot, testi-lelki egyensúlyt nyújtó derűs, otthonos és szeretetteljes légkör megteremtése az óvodás évek alatt.

 • A gyermekek életrendjét napirendben határozzuk meg. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot nyújtanak a gyermekeknek.

Külsővilág tevékeny megismerése – környezet tartalmú tapasztalatok

 • Környezeti munkaközösség működtetése

 • Az elnyert „Zöld Óvoda” címhez méltó környezeti nevelés

 • A környezet, a természet megismerése, szeretete, védelme, környezettudatos magatartás kialakítása.

 • smerjék meg a helyi hagyományokat, néphagyományokat, szokásokat, a tárgyi kultúra értékeit.

 • A bölcsődei nevelési és szakmai program minél alaposabb elmélyítése, csiszolása.

Régi és megújuló tevékenységek beépítése a napirendbe

 • Népi kézműves technikák elsajátítása, szakkör szervezése szülőkkel közösen – Készülődés az óvodai „HÚSVÉTI” vásárra

 • Nép-tánc – népjátékok

 • Játékos testtartásjavító és lábtorna

 • Labdarúgás

 

Nevelési év rendje:

 

Az óvodában:

2009. szeptember 01-től –

2010. augusztus 31-ig tart

Nevelés nélküli munkanap

2010. november 17.

Téli szünet ideje, tapasztalati tények alapján*:

2009. december 22-től

2010. január 03-ig

Nevelés nélküli munkanap

2011. március 30.

*Nyitva tartásunkat a szülői igényeknek megfelelően a fenntartó határozza meg.

 

Programjaink, értekezleteink:

Nevelőtestületi értekezletek:

2009. augusztus 23. – Nevelési évnyitó értekezlet

Minden harmadik hét szerdáján, délután 16 órakor – aktualitások megbeszélése

2011. június 13. – Nevelési évzáró értekezlet

Szülői értekezletek:

2009. augusztus 23. – bejövő kiscsoportosok, bölcsődések

2009. szeptember 27. – minden csoportnak

2010. február 14. - minden csoportnak

 

 

*   *   *

 

 

2009/2010. tanév

 

I./ Kiinduló helyzetkép

 A nyár folyamán elkészítettük az egységes óvoda-bölcsődéhez szükséges dokumentációkat, melyeket a tatabányai módszertani bölcsőde szakembere szakértett, és jóváhagyott. Így szeptember 01-től intézményünk egységes óvoda-bölcsőde intézményként működik. Tömörné Majláth Viola óvodapedagógus 2009. október 09-től belép a prémium évek programba, bölcsődei gondozónak Bodáné Farkas Szilviát alkalmazzuk.

A gyermekcsoportok összeállításakor továbbra is azt az alapelvünket tartottuk szem előtt, hogy minden gyermek a megszokott környezetben, a már megismert óvó néniével, dajka néniével maradjon, így biztonságérzetét erősítsük. A bejövő kiscsoportosok a Micimackó csoportba érkeznek, a bölcsődések pedig a Bambi csoportba, ahol 15 kis és középsős korú gyermek van.

Így a csoportokban dolgozó felnőttek beosztása és a létszám a következőképpen alakult:

csoport

óvodapedagógus

gyermek-gondozó

dajka

létszám

SNI

Bölcsődés

2 főnek számít

HH

HHH

Vuk (vegyes)

Molnár Gyuláné

Sebestyén Józsefné

 

Csepregi Sándorné

25

 

 

1

13

7

Micimackó (vegyes)

Gárdonyiné Lakatos Tünde

Paksi Lászlóné

 

Gárdonyi Józsefné

24

 

 

 

10

3

Bambi (vegyes)

Erdélyiné Jámbor Rózsa

Tóth Jánosné

Bodáné Farkas Szilvia

Tóth Imréné

20

1

5

1

11

7

 

Összesen:

 

 

69

1

5

2

34

17

Továbbra is feladatunk a „befogadó óvoda” szemléletének alkalmazása óvodánkban, ezt a bölcsődés programunkba is beépítettük és alkalmazzuk. A nyár folyamán megtörténtek a kiscsoportosok, bölcsődések család látogatásai, mely során óvónőink ismertették elképzeléseinket a szülőkkel, és kikérték véleményüket, javaslataikat a minél zökkenőmentésebb óvodába lépés érdekében.

A fejlettség szerinti beiskolázást segítjük és támogatjuk. A Nevelési Tanácsadó segítségére továbbra is támaszkodunk, az óvodapedagógusok szeptemberi felmérése alapján, az arra rászorulókat minél előbb vizsgálatra küldjük.

Fontos feladatunk a gyermekek szociális helyzetének feltárása, a hátrányos helyzetű gyermekek felderítése, intézkedés készítése, szükség szerint családlátgatás.

Logopédust a Kistérségi Társulás alkalmaz, utazó logopédusként, heti 3 órában, 12 gyermekkel.

 

 II./ Pedagógiai munka hangsúlyos területei:

 II/1. A HOP hangsúlyos területei

Érzelemi nevelés és szocializáció

 • A gyermekek szociális érettségét elősegítő tevékenységek előtérbe helyezése

Külsővilág tevékeny megismerése – környezet tartalmú tapasztalatok

 • Környezeti munkaközösség működtetése

 • Az elnyert „Zöld Óvoda” címhez méltó környezeti nevelés

 • A bölcsődei nevelési és szakmai program minél alaposabb megismerése, elmélyítése, csiszolása.

 II/2. Régi és megújuló tevékenységek beépítése a napirendbe

 • Népi kézműves technikák elsajátítása, szakkör szervezése szülőkkel közösen – Készülődés az óvodai „HÚSVÉTI” vásárra, éves terv készítése

 • Nép-tánc – népjátékok

 • Játékos testtartásjavító és lábtorna

 • Labdarúgás

 III./ Nevelési év rendje:

Az óvodában:

2009. szeptember 01-től –

2010. augusztus 31-ig tart

Nevelés nélküli munkanap

2009. november 16.

Téli szünet ideje, tapasztalati tények alapján*:

2009. december 23-től

2010. január 04-ig

Nevelés nélküli munkanap

2009. április 15-16.

*Nyitva tartásunkat a szülői igényeknek megfelelően a fenntartó határozza meg.

 

A teljes munkaterv letölthető (PDF) itt.

Cselekvési terv

 

*