HÁZIREND

Általános Művelődési Központ Könyvtára

Számítógép-terem

 

A gépterem számítógépeit és tartozékait könyvtárunk

az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által meghirdetett

Esély a felzárkózásra

(közösségi hozzáférési lehetőségek bővítésének támogatása)”

című pályázatának

Internetes közösségi terek

c. programján nyerte

Pályázat jele: IHM-ITP-3/K

 

1.   Így a számítógép-terem Dég község tulajdona, minden lakótársunk jogosult a használatára.

2.   Az eszközöket igénybe vevők (továbbiakban felhasználók) a legnagyobb körültekintéssel járnak el. Óvják az eszközöket, azokat rendeltetésszerűen használják, tevékenységükkel nem zavarhatják mások munkáját.

3.   A nem rendeltetésszerű használatból eredő ill. a szándékosan okozott kárt a felhasználónak meg kell téríteni.

4.   A gépterem irányítója a könyvtáros (akadályoztatása esetén az általa megbízott személy), így minden vitás kérdés eldöntésében ő az illetékes.

5.   A gépterem első használatakor a felhasználónak regisztráltatnia kell magát, amely során aláírásával igazolja, hogy a Házirendet megismerte, és annak előírása szerint fog tevékenykedni.

6.   A felhasználó munkája megkezdése előtt a szabad gépek közül választhat, nincs joga, hogy bárkit erőszakkal más gépre kényszerítsen. Az éppen folyó munkákat, valamint a munkáját kezdő felhasználó szándékát figyelembe véve a felügyeletet gyakorló személy rendelhet el gépcseréket.

7.   Mód van arra, hogy bárki előre biztosítsa helyét a terem adott gépén. Ezt a könyvtárossal egyeztetve teheti meg. A lefoglalt gépet az adott gépen dolgozó a meghatározott időben köteles átadni. A lefoglalt gép számát és időpontját a könyvtáros a hirdetőtáblán közzé teszi.

8.   A felhasználó lehetőségei és feladatai:

a)  Munkája megkezdése előtt bejegyzi kezdési, majd távozásakor befejezési időpontját a gép füzetébe.

b)  Egyeztet a felügyeletet ellátó személlyel minden olyan esetben, amikor tevékenysége után használati díjat kell fizetnie.

c)  Korlátozás nélkül használhatja a rendszerben feltelepített programokat, és egyéb dokumentumokat, de a gép alapvető beállításait (asztal, egér, stb.) nem változtathatja meg. Ha erre valamilyen ok miatt rákényszerül, munkája befejezésekor köteles az eredeti állapotot visszaállítani.

d)   Létrehozhat egy személyes könyvtárat, azon belül alkönyvtárakat. Munkáit valamint letöltött anyagait ezekben helyezheti el. Saját anyagait elmentheti cserélhető adathordozókra (floppy, CD-R, CD-RW, stb.). A gépek merevlemezén tárolt személyes anyagokért a könyvtár semminemű felelősséget nem vállal, bár a felhasználó tudta nélkül azokat nem töröli.

e)   A felhasználónak nincs joga arra, hogy mások személyes mappáiban levő anyagot megtekintse, módosítsa, törölje.

f)   A felhasználó szigorúan figyel arra, hogy a szerzői joggal kapcsolatos előírásokat betartsa. Ebből elsősorban az alábbi előírások következnek:

-     A számítógépeken csak jogtiszta programok használhatók. Még átmenetileg sem telepíthetők olyan programok, amelyek használatát vagy másolását jogszabályok tiltják. (Az egyes számítástechnikai folyóiratok CD mellékletein megjelent szabadon felhasználható programok nem tartoznak ebbe a kategóriába.)

-     Interneten is találhatók olyan programok (játékok is), amelyek másolását a törvény tiltja. Ezek letöltése ellentétes könyvtárunk elképzelésével.

-     Mindegyik számítógép rendelkezik CD-íróval, amelyek természetesen használhatók, de jogszerűtlen másolás itt sem engedhető meg.

g)   A felhasználó használhatja saját jogszerűen birtokolt multimédiás anyagait (CD, DVD). Mivel ezek egy része olyan, hogy csak a gépre való feltelepítés után futtathatók, a munka befejezése után a feltelepülő fájlokat törölni kell. (A könyvtáros engedélyével ezek a gépen tarthatóak.)

h)  Mindenképpen el kívánjuk kerülni, hogy a géptermünk „játékbarlanggá” váljék. Ezért nem engedélyezzük, hogy a gépekre a felhasználó játékot telepítsen, vagy az internetről a gép winchesterére töltsön. Természetesnek és engedélyezettnek tekintjük az operációs rendszer játékainak, valamint az interneten elérhető on-line játékok használatát. Mivel a terem célja nem a játék, az említett játékokat is csak az üres gépeken lehet használni. Ezt minden produktív munka megelőzi, így a játszó felhasználó helyére a könyvtáros egyéb tevékenységre érkező felhasználót ültethet le.

i)    Általános iskoláskorú gyermek szorgalmi időben napi egy óránál hosszabb időt a gépteremben nem tölthet.

j)    Az Internet napjainkban nagyon sokrétű felhasználási lehetőséget nyújt. A felhasználó mindezekkel élhet, de anyagi kötelezettséget (pl.: árurendelés) csak a könyvtáros engedélyével vállalhat.

k)   Minden felhasználó óvakodik az erőszakot sugalló, és pornográf objektumok képernyőre tételétől.

 Dég, 2003. október 20.

 

Igazgató

Könyvtáros